Asiakkaat

Asiakkaitamme ovat yritykset, jotka haluavat:

• Etsiä uusia reittejä kasvun ja muutoksen mahdollisuuksissa
• Nähdä yrityksen omat tuotteet ja palvelut uudella tavalla
• Ottaa riskiä yrityksen laajentamiseksi
• Karsia rönsyjä, kehittää sisäistä ryhtiä ja keskittyä olennaiseen liiketoiminnassaan
• Ottaa käyttöön uusia tietoratkaisuja yhdessä organisaation toimintamallien kehittämisen kanssa
• Soveltaa markkinoinnin ja myynnin innovatiivisia ratkaisuja

Toimialatuntemus 
  
• ICT-ala (konsultointi, ohjelmistotuotanto, operaattoripalvelutoiminta)
• Konepaja ja koneenrakennus, metalli- ja muoviteollisuus
• Teollisuuden huolto-, asennus- ja palveluntuottajat (mikro/PK)
• Laitevalmistus & kokoonpanoteollisuus
• Tekninen vähittäis –ja tukkukauppa
• Insinööri- ja suunnittelutoimistot
• Paperi- ja paperinjalostus
• Julkisen sektorin toimijat: yliopistot, teknologiakeskukset, SITRA,

Tarjousneuvottelun yhteydessä toimitamme päivitetyn referenssilistan, joka sisältää pk- ja mikroyrityksiä, isoja kv-yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita sekä alkuvaiheen kasvuyrityksiä.