palvelut

Palvelut toteutetaan asiakkaan kanssa suunnitellun lähestymistavan perusteella joko lyhytkestoisena konsultointina tai yrityksen toimintaan osallistuvana asiantuntijatyönä.